Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng ngành TN&MT năm 2022

Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng ngành TN&MT năm 2022

Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng ngành TN&MT năm 2022

Sáng 2/6, tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng ngành TN&MT năm 2022. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng trực thuộc Bộ TN&MT cùng đại diện lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết: Xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm và từng giai đoạn, góp phần đưa công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường đạt hiệu lực, hiệu quả; Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ  TN&MT đã quan tâm chỉ đạo, nhất là việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền trong toàn ngành TN&MT.
 
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, trong năm 2021 và 2022, các đơn vị trong ngành TN&MT đã quan tâm quán triệt, triển khai và hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ TN&MT phát động. Đặc biệt, năm 2022, Bộ TN&MT sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ. Do đó, ngày 16/5/2022, Bộ TN&MT đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT (05/8/2002-05/8/2022). Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành nhìn chung đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo các quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chủ trì Hội nghị
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn có những hạn chế cần tiếp tục khắc phục và có những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Cụ thể, cần phải quán triệt việc được khen thưởng không chỉ là việc ghi nhận, biểu dương của cấp có thẩm quyền đối với thành tích đã đạt được của tập thể, cá nhân được khen thưởng mà còn là sự tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích người khác, tập thể khác noi gương phấn đấu. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa tổ chức triển khai kịp thời các phong trào thi đua hoặc có tổ chức triển khai nhưng còn thụ động, mang tính hình thức và các nội dung, tiêu chí phong trào thi đua đề ra chưa bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao...
 
Vì vậy, để góp phần khắc phục những hạn chế nêu trên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, việc tổ chức tập huấn, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Bộ TN&MT về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng là hết sức cần thiết nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ này. Đồng thời, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua việc tập huấn sẽ nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ hơn ý nghĩa mục đích, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Và nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị mình.

Báo cáo viên Đỗ Thuý Phương - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương giới thiệu chính sách, nội dung mới về thi đua, khen thưởng
 
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, mục tiêu của Hội nghị Tập huấn này là nhằm giới thiệu về định hướng và các nội dung mới về công tác thi đua, khen thưởng trong Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) đang trình kỳ họp 3, Quốc hội khóa XV và một số nội dung về hoạt động thi đua Khối, Cụm ngành TN&MT.   Tại Hội nghị Tập huấn, các báo cáo viên đã đưa ra những sự việc, vấn đề cụ thể để trao đổi với các cán bộ ngành TN&MT nắm rõ hơn về một số quy định trong Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi).

Ông Trương Văn Đạt - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT) cho biết: Các phong trào thi đua đã thực sự là động lực, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực. Tuy nhiên, một số phong trào thi đua, khi phát động ở Trung ương thì rất hoành tráng, nhưng khi về tới địa phương thì gặp khó khăn, trở ngại do thiếu sự tuyên truyền, phổ biến và theo dõi phong trào.

Ông Trương Văn Đạt - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT) phát biểu tại Hội nghị
 
“Trong thời gian tới, cần phát động các phong trào thi đua có mục đích, ý nghĩa gần gũi với hoạt động của ngành TN&MT, để thu được kết quả thiết thực. Bên cạnh đó, cần phát huy hơn nữa vai trò của các cấp lãnh đạo trong việc phát động các phong trào thi đua, phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành TN&MT để xây dựng nội dung, tiêu chí cho phong trào thi đua cho phù hợp” - ông Trương Văn Đạt đề nghị.
 


 

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn