Lấy ý kiến hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ chứa miền Trung và Tây Nguyên

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Ngày 19/8, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai chủ trì buổi làm việc lấy ý kiến thành viên Tổ soạn thảo hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ chứa miền Trung và Tây Nguyên.
Tại buổi làm việc, Dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Ba Hạ, sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ, An Khê – Kanak và Quy trình vận hành liên hồ chứa A Vương, Đăk Mi4, Sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm đã được đưa ra lấy ý kiến.

Các đại biểu tập trung vào việc góp ý về các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của các hồ chứa như cao trình mực nước dâng bình thường, cao trình mực nước dâng gia cường, lưu lượng xả nước để đón lũ, thời gian và thời điểm xả lũ, phương pháp luận của dự thảo quy trình…

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, Quy trình vận hành liên hồ chứa miền Trung và Tây Nguyên được ban hành sẽ góp phần giảm thiệt hại cho các nhà máy thủy điện và đồng bào miền Trung trong mùa lũ. Hiện nay, Ban soạn thảo Tổ biên tập đang đẩy nhanh tiến độ lấy ý kiến các Bộ, ngành để hoàn thiện, trình Bộ TN&MT, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành trong tháng 9 tới.


Tác giả bài viết: PV