Một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Thông điệp, chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2022

Poster Ngày Khí tượng thế giới năm 2022

Poster Ngày Khí tượng thế giới năm 2022

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2022 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Cảnh báo sớm để hành động sớm - Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai” (Early Warning and Early Action. Hydrometeorological and Climate Information for Disaster Risk Reduction).

Thông điệp này nhấn mạnh vai trò công tác thông tin, dự báo, cảnh báo sớm, đồng thời cần phải phối hợp, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, cơ quan quản lý thiên tai và chính quyền các địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết nhằm phòng chống hiệu quả với thiên tai, góp phần bảo vệ sinh mạng, sinh kế cho người dân, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.


Poster Ngày Khí tượng thế giới năm 2022
 
Nhằm hưởng ứng chuỗi sự kiện Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 và căn cứ điều kiện tình hình thực tế hiện nay, ngày 17/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 1358/BTNMT-TTTT gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.
 
Theo đó, một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Thông điệp, chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2022 như sau:
 
1. Cảnh báo sớm để hành động sớm 
 
2. Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 
 
3. Nâng cao chất lượng dự báo để bảo vệ cuộc sống, sinh kế của cộng đồng. 
 
4. Cảnh báo sớm để chủ động phòng chống thiên tai. 
 
5. Thông tin khí tượng thủy văn góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.


Pano Ngày Khí tượng thế giới năm 2022


 
Băng rôn Ngày Khí tượng thế giới năm 2022

Chi tiết thông tin, mẫu thiết kế tài liệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 xin mới xem Tại đây
 
Chi tiết mẫu thiết kế pano, poster, băng rôn Ngày Khí tượng thế giới năm 2022 xin mời xem Tại đây

Tác giả bài viết: DWRM