Nâng cao năng lực tuyên truyền về bảo vệ, sử dụng nguồn nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn khu vực phía Nam

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Ngày 22/9, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực tuyên truyền về bảo vệ, sử dụng nguồn nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn cho các cán bộ làm công tác truyền thông tài nguyên nước, cán bộ quản lý nhà nước về tài nguyên nước khu vực phía Nam.

Tại hội thảo, các cán bộ làm công tác truyền thông tài nguyên nước, cán bộ quản lý nhà nước về tài nguyên nước” khu vực phía Nam  đã được nghe các báo cáo viên trình bày các nội dung: Tổng quan, hiện trạng tài nguyên nước của Việt Nam và những tác động, ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn tới nước ta. Các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về quản lý tài nguyên nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn; Giới thiệu các nội dung trọng tâm, chính sách lớn trong dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);  Giới thiệu các giải pháp, mô hình sử dụng nước hiệu quả, thành công trên thế giới và Việt Nam; Hướng dẫn tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ, sử dụng nguồn nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn; Giới thiệu về một số hoạt động tiêu biểu trong bảo vệ nguồn nước, chuyển đổi mô hình sản xuất trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn các tỉnh phía Nam.


Ông Cao Minh Tuấn – Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường phát biểu khai mạc hội thảo.
 

Báo cáo viên Hội nhà báo Việt Nam


Báo cáo viên Cục Quản lý tài nguyên nước

Trên cơ sở các tham luận được giới thiệu tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, đề xuất những hoạt động truyền thông để triển khai các hoạt động bảo vệ nguồn nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.
 
Thông qua Hội thảo các cán bộ làm công tác truyền thông tài nguyên nước, các cán bộ làm công tác truyền thông tài nguyên nước, cán bộ quản lý nhà nước về tài nguyên nước khu vực phía Nam đã được cung cấp những kiến thức về tài nguyên nước cũng như các kỹ năng, phương pháp truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ, sử dụng nguồn nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện các quy định về pháp luật về tài nguyên nước.


Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm 
 

Tác giả bài viết: DWRM