Nước và năng lượng - Hai yếu tố không thể tách rời

Nước đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Nước đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Nước và năng lượng là hai đối tác tự nhiên. Nước tạo ra nguồn năng lượng và năng lượng cũng là nguồn để cung cấp nước.

Ngày nay, trên 80% các nhà máy điện trên toàn cầu là nhiệt điện. Nước được đun nóng tao hơi nước để chạy tua bin phát điện. Hàng tỉ gallon nước cần dùng để làm nguội nước trong quá trình sản xuất điện. Do vậy, cần có những yêu cầu để tối ưu hóa sử dụng nước trong quá trình xây dựng các công trình nhà máy nhiệt điện. Các nhà máy thủy điện trên toàn thế giới sản xuất 16% lượng điện trên toàn cầu – từ 3700 con Đập thủy điện chính sẽ sản xuất ra lượng điện gấp đôi so  với tổng lượng điện đã xản xuất từ 2 thập kỉ trước.Sản xuất năng lượng mới có thể sử dụng rộng rãi công nghệ làm lạnh khô hoặc khép kín hiệu quả. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng đa dạng nguồn nước như nước biển, nước thải cũng là tiềm năng lớn làm giảm áp lực về nguồn nước ngọt.

Năng lượng tái tạo từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên như ánh sáng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và địa nhiệt là những nguồn có thể được bổ sung một cách tự nhiên và không đòi hỏi một lượng lớn nước ngọt. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển hiện nay, nguồn năng lượng tái tạo này mới chỉ phát triển cục bộ, nằm ở ngoài biên của quy mô toàn cầu.

Tác giả bài viết: dwrm dịch