Rà soát, kiến nghị phương án điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã

Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa

Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 4/3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1903/BTNMT-TNN gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 649/VPCP-NN ngày 26 tháng 01 năm 2022 về việc nghiên cứu kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã (Văn bản số 54/BNN-TCTL ngày 05 tháng 01 năm 2022). Sau khi nghiên cứu kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng, việc kiến nghị điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa lưu sông Mã liên quan đến việc điều chỉnh vận hành, cấp nước của hồ Cửa Đạt cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt hạ du để phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Tuy nhiên, trong nội dung kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa cụ thể, chưa rõ ràng các phương án kiến nghị điều chỉnh quy trình.


Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo quy định tại Điều 34 của Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Mã (Quyết định 214/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ), trong quá trình thực hiện quy trình, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan kiến nghị bằng văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 
 
Theo đó, để có đầy đủ căn cứ thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tính toán và kiến nghị cụ thể phương án điều chỉnh (phương án vận hành, điều khoản điều chỉnh,…) và kiến nghị bằng Văn bản gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý tài nguyên nước, điện thoại 0241.37957271; email: cqltnn@monre.gov.vn).

Chi tiết Công văn số 1903/BTNMT-TNN xin mời xem Tại đây

 

Tác giả bài viết: DWRM