Tập huấn: Kỹ năng truyền thông về tài nguyên nước”: Cán bộ truyền thông đóng là tác nhân quan trọng để thay đổi nhận thức về tài nguyên nước

Trong hai ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2010 tai Bình Định, Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Bỉ (BTC) tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng truyền thông về tài nguyên nước” cho các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh phía Nam. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai đã đến dự và chủ trì buổi tập huấn.
Đến với buổi tập huấn, ngoài 3 tỉnh thuộc dự án là Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Định còn có sự tham gia của đại diện các sở từ nhiều tỉnh khác nhau, cùng lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh: “Việt Nam là một nước thiếu nước, vấn đề này đang diễn ra nghiêm trọng nhất ở Đồng Bằng sông Cửu Long và cạnh tranh về nước cũng ngày một trở nên gay gắt”. Bên cạnh đó, cần phải thay đổi nhận thức của người dân và công đồng, phải thấy được rằng “nước không phải là của trời cho và vai trò của nước là rất quan trọng đối với xã hội và an ninh quốc gia”.

Để đạt được điều này thì công tác truyền thông có vai trò rất quan trọng  không chỉ với lĩnh vực tài nguyên nước mà còn tất cả các lĩnh vực trong ngành tài nguyên và môi trường. Nhưng để truyền đạt hay quản lý tốt được bất cứ một đối tương nào thì phải hiểu được đối tượng đó, cũng như phải được đào tạo và trao dồi kỹ năng truyền thông. Xuất phát từ yêu cầu trên, buổi tập huấn gồm đã mang đến 2 nội dung chính là giới thiệu khái quát về đặc điểm tài nguyên nước Việt Nam và các vấn đề trong khai thác sử dụng tài nguyên nước; cung cấp các kỹ năng truyền thông để trên cơ sở đó mỗi sở có thể xây dựng một chiến lược truyền thông của tỉnh mình.


Ông Martin Junker trình bày tại buổi tập huấn
“Phát triển năng lực là phần quan trọng nhất của Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyênn nước Việt Nam” do chính phủ Bỉ tài trợ với tổng kinh phí là 4 triệu Euro…” Martin Junker, cố vấn trưởng của dự án phát biểu và thông qua kỹ năng trình bày cuốn hút và mạch lạc, ông tiếp tục: “Tài nguyên nước Việt Nam hiện nay và trên thế giới đang bị khai thác và lạm dụng, chúng ta coi nước như nguồn nước tiếp nhận chất thải và nghĩ rằng nguồn tài nguyên này là vô tận và miễn phí. Cần phải truyền tới mọi người thông điệp rằng, mỗi một giọt nước đều quý giá, mỗi một hành vi dù là nhỏ nhất của con người cũng đều là cho nguồn nước bị ô nhiễm, vì vây hãy dùng nước tiết kiệm”.


Buổi tập huấn diễn ra rất sôi nổi
Buổi tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin về truyền thông như kỹ năng trình bày vấn đề,  kỹ năng thiết kế chiến dịch truyền thông cho cộng đồng, kỹ năng sử dụng công cụ truyền thông…và tạo sân chơi để các đại diện tham dự được trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm khi thực hiện công tác truyền thông cộng đồng về tài nguyên nước, nguồn tài nguyên luôn biến chuyển và phức tạp.


Tác giả bài viết: Hoàng Hà