Tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành TN&MT

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu khai mạc Hội nghị

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 10/12, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã tham dự khai giảng Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức Bộ TN&MT. Hội nghị tập huấn này nằm trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Bộ và giao Trường Đào tạo tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức thực hiện. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ cùng hơn 250 cán bộ tại 170 điểm cầu là lãnh đạo, các cán bộ làm công tác Văn phòng và Văn thư lưu trữ của các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao chương trình tập huấn, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, hướng tới xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử trong quá trình hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.
 
Đặc biệt, để đổi mới quy trình và cách thức thực hiện trong công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước, đáp ứng công tác quản lý văn thư, lưu trữ trong điều kiện ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin, phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, ngày 18 tháng 10 năm 2021, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1989/QĐ-BTNMT về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trung tá Lê Quang Trung, Phòng Quản lý nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) - giảng viên của Hội nghị tập huấn
 
Thứ trưởng nhấn mạnh, bảo vệ bí mật Nhà nước là nhiệm vụ rất quan trọng. Ngành TN&MT với 9 lĩnh vực quản lý, hầu hết là nguồn tài nguyên của đất nước, trong đó, có nhiều lĩnh vực liên quan đến số liệu hiện nay được quy định là dạng mật, tuyệt mật; đặc biệt, những nội dung liên quan đến vấn đề biên giới, lãnh thổ quốc gia và chủ quyền biển, hải đảo của đất nước.
Cán bộ, công chức của Bộ phải luôn đề cao công tác thực hiện nghiêm quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước để đảm bảo giữ vững và quản lý tốt các số liệu này. Đồng thời, có những hình thức hợp lý ở mức độ cho phép theo quy định của pháp luật để cung cấp cho các đối tượng, các tổ chức, cá nhân khác nhau trong quá trình xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành và các lĩnh vực.
 
Thứ trưởng mong muốn, thông qua Hội nghị, cán bộ công chức được nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật Nhà nước trong cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, cũng như nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Bộ và ngành TN&MT.

Hơn 250 cán bộ tại 170 điểm cầu tham dự Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các báo cáo viên trình bày các chuyên đề: Một số nội dung Luật về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Bảo vệ an ninh an toàn bí mật nhà nước trên không gian mạng; Quy chế văn thư, lưu trữ của Bộ TN&MT, một số lưu ý về công tác văn thư, lưu trữ; Kế hoạch lưu trữ điện tử Bộ TN&MT. Hội nghị cũng dành thời gian để các báo các viên giải đáp một số vướng mắc trong xử lý văn bản mật, công tác bảo vệ bí mật nhà nước; an ninh an toàn bí mật nhà nước trên không gian mạng; công tác văn thư lưu trữ....


 
 
 

Nguồn tin: Monre.gov.vn