Thành lập Tổ chuyên gia liên ngành Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016-2025

Ngày 12/3/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 266/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016-2025.

Tổ chuyên gia liên ngành do Bà Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng.
 
Các tổ viên gồm: Ông Châu Trần Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính; Ông Nguyễn Phú Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế, kỹ thuật - Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Phạm Quang Hưởng - Phó Chánh Văn phòng - Bộ Thông tin và Truyền thông; Ông Phạm Quốc Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn – Tổng Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Dương Chí Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế; Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng; Ông Đàm Đức Biên - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Bộ Xây dựng; Bà Quách Huệ Linh - Chuyên viên chính - Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng phòng Quản lý cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng, Tổ viên thường trực; Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh - Phó trưởng phòng Quản lý cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng; Ông Hà Đức Thuận - Chuyên viên phòng Quản lý cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng; Ông Vũ Luân - Chuyên viên phòng Quản lý cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng; Ông Phạm Quang Huy - Phó Trưởng Ban Thẩm định - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Ông Vũ Thừa Ân - Chuyên viên chính - Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Việt Anh - Trưởng Ban Khoa học công nghệ - Hội Cấp thoát nước Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Hàm Trưởng phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ Xây dựng.
 
Theo quyết định thành lập, Tổ chuyên gia liên ngành có trách nhiệm giúp việc cho Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Điều 2 của Quyết định số 408/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016-2025; Tổ chuyên gia liên ngành chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.
 
Các thành viên Tổ chuyên gia liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp thành viên Ban Chỉ đạo thuộc cơ quan, Bộ, Ngành mình triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 81/QĐ-BXD ngày 27/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về danh sách thành viên Tổ Chuyên gia liên ngành Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch.
 

Nguồn tin: moc.gov.vn