Thanh tra việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh và lưu vực sông Hương

Ảnh internet

Ảnh internet

Sáng nay 14/10, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) đã tổ chức lễ Công bố Quyết định số 2276/QĐ-BTNMT ngày 4/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Thanh tra việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Trà Khúc, sông Kôn – Hà Thanh và lưu vực sông Hương.

Tại buổi lễ công bố, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy - Trưởng đoàn thành tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 2276/QĐ-BTNMT. Đồng thời, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung, kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của các đối tượng thanh tra, và thông báo chương trình làm việc cụ thể đối với các đơn vị được thanh tra.Quyết định 2276/QĐ-BTNMT nêu rõ, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh và sông Hương; việc tuân thủ các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước.

Theo đó, trong chương trình làm việc, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa tại các hồ: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng trên lưu vực sông Hồng; các hồ: Hủa Na, Cửa Đạt, Đập Bái Thượng trên sông Mã; các hồ: Bản Vẽ, Khe Bố trên lưu vực sông Cả; các hồ: Đak Drinh, Nước Trong, Đập Thạch Nham trên lưu vực sông Trà Khúc; các hồ: Định Bình, Văn Phong, Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn 5 trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh; và các hồ: Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch trên lưu vực sông Hương.  

Tác giả bài viết: dwrm