Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nước và phát triển bền vững”

Logo Ngày Nước thế giới năm 2015

Logo Ngày Nước thế giới năm 2015

Nhân dịp Ngày Nước thế giới 22/3 hàng năm, các quốc gia trên thế giới đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách quản lý bền vững tài nguyên nước.

Với chủ đề “Nước và Phát triển bền vững”, Ngày Nước thế giới 2015 hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng về mối liên hệ giữa phát triển bền vững và tài nguyên nước. Nhân sự kiện này, trong 2 ngày 19-20/3/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ mit tinh quốc gia và các hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.Dự kiến, Hội thảo khoa học với chủ đề “Nước và Phát triển bền vững” sẽ được tổ chức vào chiều ngày 19/3/2015 nhằm kêu gọi sự quan tâm của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý về sự gắn kết và mối tương tác giữa nước và phát triển bền vững với nội dung và yêu cầu cụ thể như sau:

- Đối tượng và điều kiện tham dự: Mọi tổ chức, cá nhân hiện đang công tác tại các Sở, ban, ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học trên cả nước được tham gia từ 1 đến 03 báo cáo khoa học hoặc tham luận.

- Yêu cầu: Báo cáo khoa học hoặc tham luận cần tập trung vào mối liên quan giữa tài nguyên nước với các yếu tố sức khỏe, năng lượng, thực phẩm, sự bình đẳng, công nghiệp và đô thị hóa.

- Thời gian và địa điểm nhận bài: Từ ngày 04/3/2015 đến hết ngày 16/3/2015.

- Địa điểm nhận bài: Cục Quản lý tài nguyên nước, số 10, phố Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (liên hệ: Ông Nguyễn Quốc Khánh, ĐT: 04.39440.431; 016.74.54.99.19; Email: nguyenquockhanhtnn@gmail.com).

Cục Quản lý tài nguyên nước rất mọng nhận được sự quan tâm và tham gia đóng góp báo cáo khoa học và tham luận của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý cho chủ đề Hội thảo “Nước và Phát triển bền vững”. 

Thông tin chi tiết về Hội thảo xin mời xem tại đây:

Tác giả bài viết: dwrm