Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin -Kinh tế tài nguyên nước

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước. Căn cứ Báo cáo số 02/BC-HĐXTVC ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức báo cáo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020, Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước công bố kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

1. Kết quả xét tuyển, dự kiến trúng tuyển: Tại đây

2. Thời gian thông báo: Từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 29/01/2021.
 
3. Thông báo được công khai tại:
 
- Trụ sở Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước, Nhà B, Số 28 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội; 
 
- Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý tài nguyên nước (http://dwrm.gov.vn);
 
- Gửi điểm xét tuyển đến thí sinh theo địa chỉ ghi trong phiếu đăng ký dự tuyển.
 

Tác giả bài viết: DWRM