Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chủ trì tại cuộc họp trực tuyến

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chủ trì tại cuộc họp trực tuyến

Sáng 17/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì họp trực tuyến nghe Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan báo cáo công tác lập Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. .

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, trong thời gian qua, Cục đã tập trung rà soát, chỉnh sửa các nội dung về quan điểm, mục tiêu và một số định hướng lớn trong dự thảo Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và sẽ tiếp tục hoàn thiện sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và góp ý của các đơn vị liên quan trong cuộc họp hôm nay. Quá trình hoàn thiện dự thảo Quy hoạch đang đảm bảo tiến độ.


Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì họp trực tuyến
 
Cụ thể, Cục Quản lý tài nguyên nước đã rút gọn 6 quan điểm của Quy hoạch thành 3 quan điểm, chỉnh sửa câu chữ trong mục tiêu tổng quát, cũng như mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 
 
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan đã nhất trí với việc rút gọn các quan điểm trên, đồng thời bổ sung ý kiến để các quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn Quy hoạch được hoàn thiện hơn.


Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến
 
Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Thứ trưởng chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị tiếp tục rà soát các nội dung để sớm hoàn thiện Quy hoạch. Thứ trưởng đề nghị, các đơn vị liên quan tiếp tục đóng góp ý kiến về các nội dung của Quy hoạch và gửi Cục Quản lý tài nguyên nước tổng hợp.

Tác giả bài viết: DWRM