Tổ công tác của Bộ TN&MT làm việc với Trung tâm truyền thông TN&MT

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, sáng ngày 03/4, Chánh Văn phòng Bộ Đặng Ngọc Điệp, Tổ phó thường trực Tổ công tác làm Trưởng đoàn, cùng thành viên Tổ công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của Bộ đã kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao đối với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

Theo báo cáo, từ năm 2018 đến ngày 28/2/2019, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường được giao gồm 21 nội dung, nhiệm vụ. Trong đó có 15 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn; 05 nhiệm vụ đang trong thời gian thực hiện; 01 nhiệm vụ chưa xử lý. Trong giai đoạn 2018-2019 Trung tâm không có nhiệm  vụ nằm trong Chương trình công tác của Bộ và do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đánh giá của Tổ công tác trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn song Trung tâm đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác chỉ đạo điều hành của Trung tâm tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, lãnh đạo Trung tâm đã chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, Quy chế làm việc của Bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ công tin trong công tác chỉ đạo điều hành như xử lý văn bản trên môi trường mạng, sử dụng chữ ký số. 

Ông Đặng Ngọc Điệp, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT, Tổ phó thường trực Tổ công tác phát biểu tại buổi làm việc
 
Trung tâm đã cơ bản hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động và triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao trong đó, các sự kiện trọng đại của ngành tài nguyên và môi trường đã thực hiện thành công, hiệu quả, có sức lan tỏa tới cộng đồng. Nhiều hoạt động phong trào tuyên truyền về tài nguyên và môi trường được tổ chức, phát động đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về tầm quan trọng trong công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở các địa bàn dân cư. Điển hình là các hoạt động phong trào “Chống rác thải nhựa” đã tạo ra sức lan tỏa từ các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp đến các khu dân cư, hộ gia đình, cá nhân. Thông qua các hoạt động truyền thông do Trung tâm thực hiện đã tạo được uy tín, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành; các tổ chức chính trị xã hội; thể hiện vai trò giám sát đối với các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Bên cạnh đó Trung tâm cũng tuyên truyền triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển theo hướng bền vững, thân thiện môi trường và đảm bảo an toàn xã hội. Trung tâm cũng thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường phát biểu
 
Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác đều đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm tài nguyên và môi trường mặc dù là đơn vị mới thành lập nhưng đã hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả về công tác truyền thông về tài nguyên và môi trường; đồng thời trao đổi thêm về vấn đề phối hợp giữa các đơn vị tham mưu trực thuộc Bộ với Trung tâm nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để triển khai tốt hơn trong thời gian tới.

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về tài nguyên và môi trường 

Tại buổi làm việc, truyền đạt các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Chánh Văn phòng Bộ Đặng Ngọc Điệp cho biết: Trong thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền của Bộ đã
được chú trọng, chủ động thực hiện hiệu quả, hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng; trong đó phải kể đến vai trò đóng góp quan trọng của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường. Kết quả này là sự tổng hợp những nỗ lực, cố gắng của tất cả các đơn vị chuyên môn, các cơ quan trực tiếp làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, trong đó có Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

Để tiếp tục phát huy, đẩy mạnh công tác truyền thông của Bộ, Bộ trưởng yêu cầu Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  

Về việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Bộ trưởng yêu cầu Trung tâm cần làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối, bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện cần thông tin, tuyên truyền của ngành với chất lượng ngày càng tăng lên, sản phẩm tuyên truyền đảm bảo đa dạng hơn, cụ thể tập trung vào các nhiệm vụ sau: (i) Nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, năng lực thực thi chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cộng đồng doanh nghiệp; (ii) Xây dựng, triển khai các chương trình, mô hình truyền thông về tài nguyên và môi trường trên các phương tiện truyền thông đại chúng (báo hình, báo viết, báo nói, báo điện tử…); Chủ trì tổ chức có hiệu quả các ngày lễ lớn, sự kiện về tài nguyên và môi trường trong năm; tổ chức thực hiện, xét tặng các giải thưởng về tài nguyên và môi trường Việt Nam; (iii) Tổ chức các diễn đàn tuyên truyền chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường cho các đối tượng khác nhau; tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức và giáo dục ngoại khóa về tài nguyên và môi trường; (iv) Nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Chương trình, Quy chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các Bộ, cơ quan Trung ương; phổ biến, hướng dẫn, tăng cường năng lực cho các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp thực hiện chức năng giám sát, phản biện và tham vấn cộng đồng về tài nguyên và môi trường; (v) Chủ trì, phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu và các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh buổi làm việc
 
“Đặc biệt, trong năm 2019 Trung tâm cần tăng cường truyền thông, tổ chức phổ biến tới cộng đồng và người dân về cơ chế chính sách, chủ trương lớn về tài nguyên và môi trường ngay từ khi chuẩn bị ban hành; đẩy mạnh tuyên truyền về những kết quả mà Bộ đã làm được trong thời gian qua trong việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tích cực triển khai thực hiện xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, sử dụng chữ ký số;…đồng thời chú trọng truyền thông về những điểm sáng, những mô hình hay, cách làm tốt tại địa phương về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để nhân rộng, lan tỏa trong toàn xã hội”… – ông Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

Bên cạnh đó,  Bộ trưởng yêu cầu Trung tâm tiếp tục quán triệt cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn minh, văn hóa công sở; Quy chế làm việc của Bộ: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý điều hành công việc.

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng; ghi nhận và đánh giá cao ý kiến góp ý của các thành viên Tổ công tác, đồng thời mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị tham mưu của Bộ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác truyền thông về tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.