Toàn cảnh chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2011 tại Việt Nam

Sáng 22/03, tại Ninh Thuận, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận long trọng tổ chức Lễ mít tinh Quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới.
Toàn cảnh chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày nước thế giới:  


 

Sáng  22/03, tại Ninh Thuận, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận  long trọng tổ chức Lễ mít tinh Quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới.


Toàn cảnh lễ mít tinh hưởng ứng Ngày nước thế giới.


1


1


1


1


1


Hội thảo khoa học "Nước cho phát triển đô thị".


1


1


1


Triển lãm Ngày nước thế giới.


1


1


1


1


1


1


Giao lưu văn nghệ Dòng sông quê hương.


1


1


1


1


1

Tác giả bài viết: DWRM - VEA