Trailer giới thiệu Ngày Nước thế giới 2015 "Nước là cốt lõi của phát triển bền vững"

Logo Ngày Nước thế giới năm 2015

Logo Ngày Nước thế giới năm 2015

Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt. Mỗi năm, Chủ đề của Ngày Nước thế giới sẽ nhấn mạnh một khía cạnh cụ thể của nước. Năm 2015, Chủ đề của Ngày Nước thế giới là “Nước là cốt lõi cua phát triển bền vững” là cơ hội quan trọng để làm nổi bật vai trò của nước trong các chương trình nghị sự phát triển bền vững của thế giới.

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình mít tinh kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2015 trong 2 ngày 19-20/3/2015 tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Dự kiến sẽ bao gồm các hoạt động chính như sau: Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Triển lãm ảnh “Nước là cốt lõi của phát triển bền vững”, Hội thảo khoa học “Nước là cốt lõi của phát triển bền vững”, Chương trình giao lưu nghệ thuật và một số hoạt động tuyên truyền khác được tổ chức song song như: Phát sóng Trailer về Ngày nước thế giới 2015; Treo Băng rôn, Poster về Ngày nước thế giới 2015,...

Nhân sự kiện quan trọng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2015 quy mô cấp tỉnh tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cục Quản lý tài nguyên nước trân trọng giới thiệu Trailer và Tài liệu giới thiệu Ngày Nước thế giới năm 2015. Thông tin chi tiết xin mời xem TẠI ĐÂY

Xem trực tiếp tại đây:
http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=video&op=Trailer-Ngay-nuoc-the-gioi-ca-c-nam/Trailer-gioi-thieu-Ngay-Nuoc-the-gioi-2015-Nuoc-la-cot-loi-cua-phat-trien-ben-vung/35

Tác giả bài viết: dwrm