Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn, sát hạch tại vòng 2 năm 2021

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020-TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Báo cáo số 06/BC-HĐXTVC ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức về Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021. Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn, sát hạch tại Vòng 2.
 
Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển Vòng 2 được niêm yết tại Trụ sở Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Chi tiết Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2020 xin mời xem Tại đây
 
Chi tiết Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước xem Tại đây

Tác giả bài viết: DWRM