Vận hành điều tiết nước hồ Cửa Đạt trong thời gian còn lại của mùa cạn

Vận hành điều tiết nước hồ Cửa Đạt trong thời gian còn lại của mùa cạn
Ngày 4/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 1085/BTNMT - TNN gửi Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 về việc vận hành điều tiết nước hồ Cửa Đạt trong thời gian còn lại của mùa cạn.

Công văn nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 75/KH-QLKT-CĐ ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 về kế hoạch vận hành, điều tiết hồ chứa nước Cửa Đạt từ 01/3 đến 30/6/2020. Sau khi nghiên cứu kiến nghị của Ban, trên cơ sở tình hình nguồn nước và các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã (Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/02/2018), diễn biến nguồn nước trên lưu vực và số liệu vận hành hồ Cửa Đạt, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:
 
Thống nhất với kế hoạch nước xả nước liên tục, hàng ngày của hồ Cửa Đạt tương ứng trong các tháng còn lại của mùa cạn (xả nước xuống hạ du sông Chu với lưu lượng tương đương 60 m3 /s trong các tháng 3,4,5 và 6 năm 2020; xả nước qua Tuynel Dốc Cáy với lưu lượng tương đương 17 m3 /s trong tháng 3, 18 m3 /s trong tháng 4, 15 m3 /s trong tháng 5 và 20 m3 /s trong tháng 6 năm 2020) của Ban. Tuy nhiên, để bảo đảm cân đối nguồn nước còn lại của hồ Cửa Đạt từ nay đến hết mùa cạn trong điều kiện nguồn nước trên lưu vực và nguồn nước hồ Cửa Đạt đang thiếu hụt như hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ban chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện Cửa Đạt, Dốc Cáy, Công ty TNHH MTV Sông Chu và các địa phương có liên quan trong quá trình điều tiết nguồn nước hồ Cửa Đạt, bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn nước và phải ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.Chi tiết Công văn số 1085/BTNMT - TNN xin mời xem Tại đây

Tác giả bài viết: DWRM