Yêu cầu thủy điện Phúc Long báo cáo tình hình tích nước, vận hành và thực hiện các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Ảnh internet

Ảnh internet

Liên quan đến việc Thủy điện Phúc Long có địa chỉ tại thôn Tổng Vương, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tích nước vận hành phát điện dẫn đến nhiều hộ dân ở khu vực thượng lưu hồ chứa bị nứt, lún nhà và xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất canh tác của người dân ven sông Chảy, mới đây, Cục Quản lý tài nguyên nước đã có văn bản số 17/TNN-NM gửi Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long yêu cầu báo cáo tình hình tích nước, vận hành và thực hiện các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Phúc Long.

Trong thời gian qua, trên phương tiện thông tin đại chúng có nêu việc công trình thủy điện Phúc Long tích nước vận hành phát điện dẫn đến nhiều hộ dân ở khu vực thượng lưu hồ chứa bị nứt, lún nhà và xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất canh tác của người dân ven sông Chảy. 
 
Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long nghiêm túc thực hiện ngay các biện pháp khắc phục hậu quả do việc tích nước làm ảnh hưởng đến các hộ dân nêu trên và có trách nhiệm hỗ trợ người dân địa phương nơi xây dựng công trình đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ảnh hưởng bất lợi của công trình đến xã hội và môi trường.


 
Đồng thời, báo cáo bằng văn bản quá trình tích nước, vận hành của công trình thủy điện Phúc Long; ảnh hưởng và các giải pháp khắc phục của Công ty do việc tích nước, vận hành của công trình đến các hộ dân khu vực phía thượng lưu hồ chứa; báo cáo việc tuân thủ thực hiện các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt kèm theo số liệu vận hành từ khi công trình tích nước vận hành đến nay và gửi về Cục Quản lý tài nguyên nước (số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội; email: ntphoa_n@monre.gov.vn; điện thoại: 0243.7957271) trước ngày 14/01/2022.
 

 

Tác giả bài viết: DWRM