An Giang: Hơn 10% giếng khoan nhiễm Asen được xử lý

An Giang đứng đầu về mức độ nhiễm Asen trong nước ngầm.

An Giang đứng đầu về mức độ nhiễm Asen trong nước ngầm.

Theo kết quả khảo sát của Cục quản lý tài nguyên nước, An Giang là một trong những tỉnh hàng “top” ĐBSCL về mức độ nhiễm Asen trong nước ngầm.
Trong đó có khoảng 700 giếng khoan bị nhiễm Asen ở nhiều cấp độ, tập trung tại 4 huyện cù lao: Chợ Mới, Phú Tân, An Phú và Tân Châu. Đặc biệt, tại An Phú, trong số 260 mẫu nước được phân tích có tới 253 mẫu vượt giới hạn cho phép của TCVN (chiếm 92% số mẫu), trong đó tỷ lệ vượt tiêu chuẩn 0,05 mg/l là 97,3%.

Vì vậy từ năm 2007, tỉnh An Giang đã bắt tay nghiên cứu các biện pháp khắc phục. Tuy nhiên đến nay các địa phương chỉ mới lắp đặt được 74 hệ thống xử lý quy mô hộ gia đình nên nguy cơ nhiễm Asen vẫn còn tiềm ẩn trong cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân là rất lớn.