Bàn giao kết quả đánh giá tài nguyên nước huyện Thuận Thành, Gia Bình

Đồng chí Đàm Đình Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao kết quả điều tra tài nguyên nước cho lãnh đạo 2 huyện và đại diện các sở ngành.

Đồng chí Đàm Đình Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao kết quả điều tra tài nguyên nước cho lãnh đạo 2 huyện và đại diện các sở ngành.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố và bàn giao kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước huyện Thuận Thành, Gia Bình.

Theo báo cáo, tổng trữ lượng nước mặt trung bình huyện Thuận Thành là hơn 32.735 triệu m3/năm, bao gồm: lượng nước trong hệ thống ao hồ 10,24 triệu m3/năm, lượng dòng chảy do mưa hơn 54 triệu m3/năm, lượng nước đến từ sông Đuống 32.671 triệu m3/năm; trữ lượng tiềm năng tài nguyên nước dưới đất 74.500 m3/ngày đêm…Dự báo nhu cầu sử dụng nước đến năm 2020 của toàn huyện là 104,44 triệu m3/năm. Để bảo đảm nguồn nước, sông Đuống và kênh Đông Côi – Đại Quảng Bình đoạn qua các xã Đại Đồng Thành, Thanh Khương được phân vùng bảo vệ tài nguyên nước mặt ở mức rất cao…


Đồng chí Đàm Đình Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao kết quả điều tra tài nguyên nước cho lãnh đạo 2 huyện và đại diện các sở ngành.

Huyện Gia Bình có tổng trữ lượng nước mặt trung bình là 36.738 triệu m3/năm, gồm: ao hồ 18,37 triệu m3/năm, dòng chảy do mưa 48,73 triệu m3/năm, lượng nước sông Đuống, Thái Bình 36.671 triệu m3/năm; trữ lượng tiềm năng tài nguyên nước dưới đất 35.700 m3/ngày đêm… Dự báo nhu cầu sử dụng nước đến năm 2020 của toàn huyện là 138 triệu m3/năm.  Sông Đuống, kênh Đại Quảng Bình, sông Ngụ khu vực từ xã Đại Bái đến xã Nhân Thắng được phân vùng bảo vệ tài nguyên nước mặt ở mức rất cao…

Việc công bố, bàn giao kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước góp phần quan trọng để 2 huyện Thuận Thành, Gia Bình chỉ đạo, điều hành việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bảo đảm chất lượng nước phục vụ sinh hoạt nhân dân, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp tại địa phương.
 

Tác giả bài viết: Đức Anh