Ban hành danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hồ chứa nước Dương Đông

Hồ chứa nước Dương Đông

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1797/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo Quyết định, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có tổng số 25 hồ, ao, đầm, phá không được san lấp, cụ thể: Thành phố Rạch Giá có 2 hồ (hồ chức nước Vĩnh Thông; hồ nhân tạo tại công viên An Hòa, phường An Bình); Thành phố Hà Tiên có 4 hồ (hồ chứa nước Đông Hà Tiên; hồ chứa nước Tam Phu Nhân; hồ chứa nước Tiên Hải; đầm Đông Hồ);
 
Thành phố Phú Quốc có 01 hồ (hồ chứa nước Dương Đông); huyện Kiên Hải có 02 hồ (hồ chứa nước Bãi Nhà; hồ chứa nước Bãi Cây Mến); huyện An Minh có 03 hồ (hồ chứa nước Vân Khánh Đông, hồ nước Đông Hòa, hồ nước Thạnh Đông); huyện U Minh Thượng có 01 hồ (hồ Hoa Mai); huyện Kiên Lương có 7 hồ (hồ chứa nước Kiên Lương; hồ chứa nước Hòn Chông; hồ chứa nước Rạch Đùng; hồ chứa nước Núi Sơn Trà; hồ sen (cũ); hồ Cống Tre; đầm nhà máy nước xi măng Kiên Lương); huyện Giang Thành có 04 hồ (hồ chứa nước Đông Hà Tiên; hồ chứa nước Vĩnh Phú; hồ chứa nước tại xã Tân Khánh Hòa; hồ chứa nước tại xã Phú Mỹ); huyện Giồng Riềng có 01 hồ (hồ chứa nước thị trấn Giồng Riềng).


 Hồ chứa nước Dương Đông

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Quyết định này.

Chi tiết Quyết định số 1797/QĐ-UBND xin mời xem Tại đây

Tác giả bài viết: DWRM