Bình Dương: Chưa kiểm soát được nguồn nước thải của các nhà máy ngoài khu công nghiệp

Ngày 29/7, UBND tỉnh Bình Dương làm việc với các Sở, ngành về đánh giá hiện trạng môi trường của tỉnh trong 5 năm qua ( 2005-2010).
Theo báo cáo đánh giá, hiện trạng môi trường ở Bình Dương diễn biến ngày càng xấu đi cho dù có sự nỗ lực khắc phục. Đáng lo ngại nhất mà các ngành chức năng đưa ra tại hội nghị lần này là nạn xả thải nguồn nước sản xuất công nghiệp ở ngoài khu công nghiệp (có khoảng hơn 8.100 doanh nghiệp hoạt động ngoài khu công nghiệp tập trung) rất khó kiểm soát. Số doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp có xây dựng hệ thống xử lý nước thải khoảng 75%; nhưng việc vận hành các hệ thống xử lý nước thải này là chưa cao.   Đó là nguyên nhân chính khiến môi trường ở Bình Dương chưa được cải thiện.              

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam nhấn mạnh: Việc chưa kiểm soát hết các nguồn xả thải của doanh nghiệp kể cả khâu xử lý, khiến tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn là bức xúc nhất. Vì vậy, cần phải đánh giá chính xác, lập báo cáo cụ thể nhằm đưa ra phương hướng xử lý, khắc phục ô nhiễm đúng trọng tâm hơn...   

Ông Phạm Danh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cho rằng, cần nhìn nhận và đánh giá đúng hiện trạng môi trường để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường có thêm cơ chế, chính sách để tăng cường quản lý, xử lý các vụ gây ô nhiễm môi trường. Theo ông Danh, Bình Dương vừa có công bố danh sách các doanh nghiệp xanh ít gây ô nhiễm, tuy nhiên danh sách đen cơ sở ô nhiễm cũng chiếm khá lớn. Đến thời điểm này (hạn định ngày 30/7) đưa ra là các cơ sở công nghiệp phải khắc phục và có khả năng đóng cửa một số nhà máy do chưa chấp hành khắc phục ô nhiễm.    


Nguồn tin: TN&MT