Bình Dương: Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2020

Banner tuyên truyền Ngày Nước thế giới (22/3) năm 2020

Banner tuyên truyền Ngày Nước thế giới (22/3) năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT và của UBND Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã xây dựng kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động phù hợp hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở TN&MT Bình Dương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2020 với chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu”. Trong đó, Sở TN&MT tập trung tuyên truyền, vận động các đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cùng hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2020.

Banner tuyên truyền Ngày Nước thế giới (22/3) năm 2020
 
Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương tập trung sự chú ý của cộng đồng và các doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của tài nguyên nước; nâng cao ý thức của cộng đồng, doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước; nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên nước trong đời sống, trong sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, Sở TN&MT thực hiện treo băng rôn, cờ đường phố, đặt pano tuyên truyền ở các nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm tập trung sự chú ý của nhân dân và các doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của tài nguyên nước, cùng hành động với một số khẩu hiệu của Ngày Nước thế giới 2020.
 
Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của tài nguyên nước, nâng cao ý thức khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; đồng thời, thông tin cảnh báo cho cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước và hành động ứng phó phù hợp nhằm bảo vệ nguồn nước cho tương lai, hướng đến phát triển bền vững.
 
 

Tác giả bài viết: Tường Tú