Bình Dương: Toàn tỉnh có 5.600 giếng hư hỏng được trám lấp

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định và trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của 40 đơn vị với tổng số tiền 3 tỷ đồng; kiểm tra thi công trám lấp giếng hư hỏng, không sử dụng và giếng khoan thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất của 15 doanh nghiệp với 33 giếng khoan.

Cùng với đó, sở triển khai xây dựng phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước. Đến nay, đã có 6 huyện, thị, thành phố đã xây dựng phương án này.
 
Trong năm, sở cũng vận động trám lấp được khoảng 800 giếng hư hỏng không sửdụng, nâng tổng sốgiếng hư hỏng trên địa bàn tỉnh đến nay được trám lấp lên 5.600/6.500 giếng. Sở còn giải quyết 430 hồ sơ cấp phép về tài nguyên nước và khoáng sản, trong đó đã trình cấp 245 giấy phép.
 
 

Tác giả bài viết: HOÀNG PHONG

Nguồn tin: baobinhduong.vn