Bình Thuận: Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước năm 2018

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Thực hiện Văn bản số 2345/TNN-VP của Cục Quản lý tài nguyên nước, mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Thuận đã gửi Báo cáo số 348/BC- STNMT-TNN về thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 2018.

Theo đó, trong năm 2018, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận đã cấp được 76 giấy phép về tài nguyên nước; cấp lại, điều chỉnh 02 giấy phép; gia hạn 04 giấy phép.

Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận  cũng cho biết, trong năm 2018,  trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã  triển khai thực hiện một số chương trình, đề tài, dự án về tài nguyên nước như : Lập danh mục nguồn nước và thiết lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất ven biển tỉnh Bình Thuận; Lập, quản lý vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Hiện nay, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận đang triển khai dự án Quy hoạch tài nguyên nước đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận và điều tra, đánh giá và khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trong năm 2018, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận  đã tổ chức 04 đoàn thanh tra đối với 27 tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước. Theo đó, đã xử lý phạt 40.000.000 đồng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Về phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2018, Sở TN&MT đã phê duyệt tiền  cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định, ước tính tổng số tiền phải nộp ngân sách nhà nước là 2.056.633.945 đồng.
 
 

Tác giả bài viết: DWRM