Cần Thơ: Ban hành Quyết định về lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước

Trong tháng 8/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND về lệ phí cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.
Theo Quyết định, mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là 100.000 đồng/giấy;
Và mức thu lệ phí đối với các trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung các loại giấy phép trên  là 50.000 đồng/giấy;
Đơn vị thu lệ phí được trích 10% trên tổng số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện thu lệ phí theo quy định, 90% số thu còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng và phân cấp cho các cấp cấp ngân sách theo quy định hiện hành.

Tác giả bài viết: dwrm