Cần sớm xây dựng hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Kết quả thanh tra của Thanh tra Bộ Y tế vừa tiến hành đối với Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng cho thấy, hiện bệnh viện chưa có hệ thống xử lý chất thải lỏng riêng mà chỉ tiến hành xử lý ban đầu bằng hóa chất trước khi đổ vào hệ thống nước thải của TP.

Bên cạnh đó, việc quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện còn chưa chặt chẽ như: Kho chứa chất thải y tế rắn, rác thải tái chế không đảm bảo theo quy định, không có sổ sách theo dõi khối lượng, chủng loại khi bàn giao chất thải y tế rắn giữa bệnh viện với Công ty Môi trường đô thị TP.Hải Phòng.
 

Từ kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, sớm xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định.

Tác giả bài viết: Theo L.Nhi