Chủ đề Ngày Môi trường thế năm 2022: “Chỉ một Trái đất”

Poster Ngày Môi trường thế năm 2022

Poster Ngày Môi trường thế năm 2022

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth).

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 hướng đến truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

 

Ngày Môi trường thế giới năm 2022 cũng là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.
 
Chi tiết Tài liệu thiết kế tuyên truyền về Ngày Môi trường thế năm 2022 xin mời xem Tại đây

Tác giả bài viết: DWRM