Công ty TNHH Number One Hậu Giang được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Nhà máy Number One Hậu Giang.

Nhà máy Number One Hậu Giang.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 824/QĐ UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty TNHH Number One Hậu Giang, khai thác nguồn nước mặt cho công trình Trạm xử lý nước cấp.

Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty TNHH Number One Hậu Giang; địa chỉ: Khu công nghiệp sông Hậu - giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 2941/GP-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 do Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cấp.
 
Trạm xử lý nước cấp cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt. Cấp nước trực tiếp vào sản phẩm (nước giải khát); cấp nước cho hệ thống tạo hơi, giải nhiệt; cấp nước sản xuất, sinh hoạt và các mục đích khác.
 
Giá tính tiền cấp quyền cho từng mục đích sử dụng:Theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang: Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất nước giải khát là 50.000 đồng/m3; Nước thiên nhiên dùng mục đích khác (tạo hơi, giải nhiệt, sản xuất, sinh hoạt,…) là 7.000 đồng/m3.


 
Tổng số tiền phải nộp tính từ ngày 01/12/2019 đến ngày 10/7/2025 là 533.659.336 đồng. Trong đó, số tiền phải nộp cho từng mục đích: cấp nước trực tiếp vào sản phẩm (nước giải khát): 403.989.600 đồng; cấp nước cho hệ thống tạo hơi, giải nhiệt: 14.856.016 đồng; cấp nước sản xuất, sinh hoạt và các mục đích khác: 114.813.720 đồng (Một trăm mười bốn triệu tám trăm mười ba ngàn bảy trăm hai mươi đồng).
 
Số tiền phải nộp hàng năm: Năm 2021 là 213.659.336 đồng; các năm tiếp theo (2022, 2023, 2024): 80.000.000 đồng; năm 2025 là 80.000.000 đồng.
 
Phương án nộp tiền: Nộp theo năm. Số tiền, thời gian và địa điểm nộp tiền: thực hiện theo Thông báo của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang. Chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định này, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm ban hành Thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước gửi đến Công ty TNHH Number One Hậu Giang theo quy định; xử lý việc chậm nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 
Công ty TNHH Number One Hậu Giang có trách nhiệm phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Thông báo của Cục Thuế tỉnh; sau khi nhận được Giấy chứng nhận đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, Công ty TNHH Number One Hậu Giang gửi 01 bản sao Giấy chứng nhận có chứng thực cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.


 

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn