Đà Nẵng: Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu lấy nước sinh hoạt

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ sản xuất cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Theo đó, vùng bảo hộ vệ sinh khu lấy nước thô để sản xuất nước sinh hoạt cấp cho thành phố Đà Nẵng được xác định đối với 4 nhà máy sản xuất nước hiện đang do Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) quản lý vận hành, khai thác. Đối với Nhà máy nước Cầu Đỏ thực hiện khai thác nguồn nước tại sông Cầu Đỏ và sông Yên (Trạm bơm An Trạch) có phạm vi bảo hộ vệ sinh đối với 1.000m về phía thượng lưu và 200 mét về phía hạ lưu.
 
Nhà máy cấp nước Hải Vân có phạm vi bảo hộ vệ sinh là 800m về phía thượng lưu và 200m về phía hạ lưu. Nhà máy Cấp nước Sơn Trà 1 và Sơn Trà 2 có phạm vi bảo hộ vệ sinh cũng xác định vị trí cách 800m về phía thượng lưu và 200m về phía hạ lưu.
 

Tác giả bài viết: DWRM (tổng hợp)