Điện Biên: Tình hình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017

Trong tháng 5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đã có báo cáo số 715/BC-STNN về tình hình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2017.

Báo cáo nêu rõ, tính đến hết tháng 12/2017, có khoảng 402.000 người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, chiếm tỷ lệ 79,19%. Tổng số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm tỷ lệ 40,37%. Tổng số hộ dân có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh là 43,81%.

Báo cáo cũng cho biết, toàn tỉnh có 172 công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững (chiếm tỷ lệ 17,15%). Phần lớn các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Điện Biên cấp nước bằng bể tập trung, có rất ít công trình cấp nước bằng trụ vòi có lắp đồng hồ đo nước đến từng hộ gia đình. Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn chủ yếu trong phạm vi một bản của xã và đại đa số cấp nước mặt tự chảy.

Với đặc thù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, lượng mưa ít nguồn thủy sinh phân bố không đều và có nguy cơ cạn kiệt. Hàng năm thiên tai bão lũ thường xảy ra, dân trí thấp, chia sẻ nguồn nước gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, nhận thức người dân chưa cao trong vấn đề sử dụng và bảo vệ các công trình nước sạch sau đầu tư, bởi vậy các công trình cấp nước tập trung nhanh chóng bị xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả. 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ số người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, bao gồm: Nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đã có để phát huy được hiệu quả theo nhiệm vụ thiết kế đã duyệt. Đối với các công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ các hộ, nhóm hộ, bản làng nhỏ lẻ nông thôn, dân tộc ít người, sinh sống rải tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi nơi mà điều kiện về nước sinh hoạt hết sức khó khăn, nên lựa chọn, áp dụng một trong nhiều hình thức lấy nước như tự chảy, bơm, lu, bể, hồ treo…

Để đảm bảo số lượng, chất lượng nguồn nước của các công trình cấp nước không bị giảm, nhất thiếu phải có phương án để duy trì và phát triển diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn. Đối với các công trình cấp nước đang hoạt động mà diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn chưa đảm bảo yêu cầu, cần thực hiện ngay các biện pháp để khôi phục như trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ tái sinh rừng; kiên quyết không để tình trạng khai thác gỗ, phá rừng, làm nương ở đầu nguồn. Đối với các dự án đầu tư công trình, trước khi phê duyệt cần phải có cam kết cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn, bảo vệ rừng đầu nguồn.
 

Tác giả bài viết: DWRM