Hà Nội: Khoanh vùng, đề xuất giải pháp cấp nước riêng đối với khu vực vùng sâu, vùng xa

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp về rà soát quy hoạch cấp nước Thủ đô; tình hình triển khai các dự án nước sạch, thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống nước sạch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu cấp nước sạch theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đến năm 2025 “Tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 100%”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn giao Sở Xây dựng tập trung xây dựng bản đồ tổng thể về hiện trạng và việc thực hiện quy hoạch cấp nước thành phố.
 
Trong đó, yêu cầu thể hiện rõ về hiện trạng cấp nước, các dự án đang triển khai, các dự án chưa triển khai theo quy hoạch; xác định, phân loại hệ thống nguồn cấp (nước mặt, nước ngầm), công suất cấp nước; mạng lưới cấp nước; phân rõ 3 khu vực: Đô thị (các quận và thị xã Sơn Tây), nông thôn (các huyện), khu vực đô thị hóa (5 huyện sẽ trở thành quận).
 
Căn cứ các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, rà soát và xây dựng kế hoạch, lộ trình giảm trừ khai thác nước ngầm. Riêng khu vực vùng sâu, vùng xa khó khăn, không hiệu quả trong việc đầu tư mạng cấp nước cần được khoanh vùng và đề xuất giải pháp cấp nước riêng...
 

Nguồn tin: hanoimoi.com.vn