Hơn 70% dân số nông thôn Hà Nam được dùng nước sạch

Sau hơn ba năm thực hiện Ðề án nước sạch nông thôn, tỉnh Hà Nam đã triển khai xây dựng được tám dự án cấp nước sạch tập trung, đạt 62% kế hoạch đề ra; sửa chữa, nâng cấp bốn công trình cấp nước sạch tại thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân), thị trấn Bình Mỹ (huyện Bình Lục), xã Thanh Hải (huyện Thanh Liêm) và xã Nhật Tân (huyện Kim Bảng), đạt 36% kế hoạch của đề án.
Tổng kinh phí dành cho việc xây dựng và sửa chữa các công trình nước sạch là 106,5 tỷ đồng; trong đó Trung ương hỗ trợ 90,5 tỷ đồng, địa phương 2,5 tỷ đồng và doanh nghiệp đóng góp 13,5 tỷ đồng. Ðến nay, tỷ lệ dân nông thôn của Hà Nam được cung cấp nước sạch đạt hơn 70%.

Đối với Đề án bảo vệ môi trường, tỉnh Hà Nam đã thẩm định và phê duyệt 45 báo cáo đánh giá tác động môi trường; Triển khai giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường tại các bệnh viện, làng nghề như: xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác thải y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh, hệ thống xử lý nước thải tại công ty bia Sài Gòn, nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt, dự án xử lý nước thải làng nghề dệt Nha Xá. Hiện nay, tỉnh Hà Nam có 3 trong tổng số 12 bệnh viện có lò đốt rác thải y tế; xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung ở KCN Đồng Văn I; Thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 62,5% so với mục tiêu đề án. Bên cạnh đó, có 6 nhà máy xi măng đang hoạt động đã hoàn chỉnh hệ thống xử lý bụi.

Tuy nhiên theo đánh giá của tỉnh, việc giải quyết ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề như: dệt lụa Nha Xá (huyện Duy Tiên), dệt Hoà Hậu (huyện Lý Nhân), sừng Đô Hai, dũa Đại Phu (huyện Bình Lục) và một số làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khi công tác quản lý môi trường ở một số địa phương còn bị buông lỏng thì công tác quy hoạch, thu gom, xử lý rác thải rắn chưa được thực hiện một cách đồng bộ, hiện mới chỉ thực hiện được ở công đoạn thu gom./.

Nguồn tin: Theo Nhân Dân