Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Nước thế giới năm 2019 tại tỉnh Nghệ An

Ngày Nước thế giới năm 2019 có chủ đề là “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ngày Nước thế giới năm 2019 có chủ đề là “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhằm có những hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2019, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An  yêu cầu các cơ quan, đơn vị thông qua các hình thức khác nhau, các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền Ngày nước thế giới năm 2019; phổ biến trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước, các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong Luật Tài nguyên nước năm 2012 nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp Luật tài nguyên nước.
 
Việc tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 bằng các hình thức như: Hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm với chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tổ chức diễu hành; vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ; trồng rừng bảo vệ nguồn nước; chiếu phim tài liệu, phóng sự về tài nguyên nước; tổ chức in ấn, treo băng rôn, phướn, pano, khẩu hiệu, tờ rơi chủ đề là “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 
 
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 sẽ được thực hiện từ ngày 18/3/2019 – 25/3/2019.


Ngày Nước thế giới năm 2019 có chủ đề là “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 
 
 UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An tổ chức treo băng rôn, phướn tại thành phố Vinh với chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; giao băng rôn, phướn, đôn đốc các huyện, thành, thị hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019; tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/4/2019.
 
Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh cần lựa chọn các hình thức phù hợp để tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị.
 
 Đài Phát thành và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An tổ chức tin bài tuyên truyền về Ngày Nước thế giới. 
 
UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND thành phố Vinh trong việc tuyên truyền Ngày Nước thế giới 2019.

Chi tiết  Kế hoạch số 90/KH-UBND xin mời xem Tại đây

Tác giả bài viết: dwrm (tổng hợp)