Kết quả hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 tại tỉnh Lai Châu

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu đã có báo cáo số 307/BC-STNMT về kết quả hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2018.

Để có các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2018, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn tỉnh với nội dung, hình thức tổ chức cụ thể, thiết thực phù hợp với địa phương.
 
Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức về tầm quan trọng của tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và có những sáng kiến, hành động cụ thể, thiết thực nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bền vững; treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở các cơ quan, đơn vị; tổ chức dọn vệ sinh tại các cơ quan với sự tham gia của 100% cán bộ, công chức.
 
Các cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu đã tích cực đăng phát tin, bài tuyên truyền về Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới. UBND các huyện, thành phố đã thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức: treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính, kêu gọi người dân không đốt, phá rừng, không lần chiếm ao, hồ, khe suối; tổ chức khơi thông dòng chảy, trồng thêm cây xanh để bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước;…
 
Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Nậm Nhùn tổ chức Mít tinh cấp tỉnh hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới tại Nhà máy thủy điện Lai Châu với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố cùng hơn 300 cán bộ, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện. Sau Lễ mít tinh đã tổ chức diễu hành cổ động, tuyên truyền trên các tuyến đường chính tại các điểm công cộng trên địa bàn huyện. Tổ chức trồng cây xanh, vệ sinh làm sạch các tuyến đường, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý rác thải tại một số tuyến đường trên địa bàn.
 
Qua hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. 
 

Tác giả bài viết: dwrm