Kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2019 tại tỉnh Nghệ An

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã có công văn số 1877/STNMT-NBHĐ báo cáo về các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019.

Theo báo cáo, thực hiện công văn hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2019.
 
Sở TNMT Nghệ An đã tổ chức treo băng rôn, phướn với chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên các tuyến đường chính tại thành phố Vinh, giao băng rôn, phướn cho 20 huyện, thị xã; phối hợp với các cơ quan truyền hình, báo chí địa phương dành thời lượng đưa tin, bài, phóng sự nhằm tuyên truyền rộng rãi về nội dung và mục đích hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019. Các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2019 được tỉnh thực hiện từ ngày 18/3/2019 - 25/3/2019.
 
Báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cũng cho biết, các ban, ngành, địa phương đã chủ động và thực hiện tốt các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019. Thông qua các hoạt động này đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân về những thách thức đối với các vấn đề quản lý tài nguyên nước.

Tác giả bài viết: Ngọc Điệp (DWRM)