Kon Tum: Xây dựng hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Trong tháng 5/2018, UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn số 1166/UBND-NNTN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum về việc xây dựng hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum thống nhất chủ trương xây dựng hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum như đề nghị của Sở TN&MT. 

Đồng thời, UBND tỉnh Kon Tum  cũng yêu cầu quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 7/11/2017 của Bộ TN&MT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Tác giả bài viết: DWRM