Lào Cai: Ban hành danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt)

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 25/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 2825/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) tỉnh Lào Cai.
Theo Quyết định, danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) tỉnh Lào Cai gồm 77 sông, suối nội tỉnh và 181 hồ chứa thủy điện, thủy lợi.Chi tiết Quyết định số 2825/QĐ-UBND xin mời xem Tại đây
 

Tác giả bài viết: DWRM