Lịch lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ 2021-2022

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Ngày 29/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thông báo số 8037/TB-BNN-TCTL về việc lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Thông báo nêu rõ, thời gian lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 16 ngày, gồm 3 đợt.

Cụ thể, đợt 1: từ 0 giờ 00’ ngày 04/1 đến 24 giờ 00’ ngày 06/1/2022 (3 ngày). Đợt 2: từ 0 giờ 00’ ngày 15/1 đến 24 giờ 00’ ngày 22/1/2022 (8 ngày). Đợt 3: từ 0 giờ 00’ ngày 13/2 đến 24 giờ 00’ ngày 17/2/2022 (5 ngày).Trong thời gian lấy nước, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội trong đợt 1 duy trì từ 1,7 m trở lên; đợt 2 các nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du, mực nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,90 m tại Trạm Thủy văn Hà Nội; đợt 3 duy trì mực nước tại Trạm Thuỷ văn Sơn Tây từ 1,8 m trở lên. Lịch lấy nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình thực tế, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện.

Để việc lấy nước đạt hiệu quả cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung tại Văn bản số 5264/BNN-TCTL ngày 19/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022.

Trong thời gian lấy nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan do các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp để chủ động chỉ đạo, điều hành bảo đảm lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022.Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời liên hệ bộ phận thường trực điều hành các đợt lấy nước của Tổng cục Thủy lợi.

 
 

Tác giả bài viết: DWRM