Lý Sơn, Quảng Ngãi: Vận hành, khai thác nhà máy lọc nước biển An Bình

Sử dụng hệ thống thiết bị hiện có hiệu quả cao nhất, đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân

Sử dụng hệ thống thiết bị hiện có hiệu quả cao nhất, đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa có Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 về việc phê duyệt Phương án quản lý, vận hành, khai thác Nhà máy lọc nước biển xã An Bình, huyện Lý Sơn.

Với mục đích quản lý, vận hành, sử dụng đồng bộ hệ thống máy khử nước biển thành nước sạch do Công ty TNHH Công nghiệp Doosan Việt Nam trao tặng tại xã An Bình, huyện Lý Sơn nhằm sử dụng hệ thống thiết bị hiện có hiệu quả cao nhất, đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân xã An Bình, góp phần vào việc đảm bảo quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Lý Sơn.

UBND tỉnh đã thông qua phương án quản lý, vận hành, khai thác Nhà máy khử nước biển tại xã An Bình
 
Theo đó, giao UBND xã An Bình, huyệ​n Lý Sơn quản lý, vận hành Nhà máy, với sản lượng nước sạch sản xuất 33m3/ngày tương ứng 12.045m3/năm.
 
Giá thành nước sạch toàn bộ (tạm tính cho 01 năm) là 813.791.000 đồng và giá thành 01 m3 nước sạch là 55.739 đồng/m3 (tạm tính thời điểm hiện nay).

Giá thu tiền nước sạch: Định mức sử dụng nước sạch cho sinh hoạt tối đa 2m3/người/tháng, tương ứng 12.000m3/năm (tính cho 500 nhân khẩu)­­.
 
Giá tiêu thụ nước: Sử dụng cho sinh hoạt trong định mức là 8.287 đồng/m3. Khi khối lượng nước sử dụng cho sinh hoạt vượt định mức (vượt 2m3/người/tháng) và nước dùng vào mục đích khác thì thu bằng giá thành sản xuất (tạm tính 55.739 đồng/m3).
 
Đối với phần chênh lệch giữa giá thành sản xuất với giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trong định mức do ngân sách nhà nước cấp bù. Kinh phí cấp bù bố trí từ nguồn Trung ương hỗ trợ cho địa phương có huyện đảo, xã đảo tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả bài viết: Võ Hà

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn