Mẫu thiết kế tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

Mẫu thiết kê standee tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

Mẫu thiết kê standee tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

Ngày 16/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 1663/BTNMT-TTTT về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “The Biggest Hour for Earth” –“Thời khắc quan trọng cho Trái đất”. Thông điệp nhằm nhấn mạnh đây là thời điểm chúng ta cần thay đổi, thúc đẩy mạnh mẽ hơn để đảm bảo các mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học; kêu gọi toàn thể cá nhân, cộng đồng cùng hành động để thích nghi và thay đổi tiến trình biến đổi khí hậu, hướng tới phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học trong thập kỷ này, chống lại tình trạng suy giảm môi trường sống. Đây là điều kiện tiên quyết để tăng cường sức khỏe, sự đa dạng phong phú của các loài, quần thể và hệ sinh thái. Đồng thời, đây cũng là thời điểm thực hiện hóa các mục tiêu của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc lần thứ 27 (COP27), sử dụng năng lượng bền vững và hướng tới tương lai 100% năng lượng tái tạo.

 
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP, CHỦ ĐỀ CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT 2023:
 
- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vì Trái đất của chúng ta. 
 
- Tắt một bóng đèn, thắp sáng một tương lai. 
 
- Phục hồi thiên nhiên hướng tới tương lai phát triển bền vững.
 
- Chung tay phát triển kinh tế xanh, sử dụng năng lượng tái tạo. 
 
- Phục hồi các hệ sinh thái – hành động ngay hôm nay. 

Mẫu thiết kế poster, băng rôn, áp phích tuyên truyền hưởng ứng chủ đề Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 “Thời khắc quan trọng cho Trái đất”:Chi tiết công văn số 1663/BTNMT-TTTT xem Tại đây

Chi tiết mẫu thiết kế tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 xem Tại đây
 

Tác giả bài viết: DWRM