Ninh Bình: Tăng cường quản lý nước dưới đất

Kiểm tra, rà soát, ngăn chặn và giải toả hoạt động khai thác nước dưới đất đối với các trường hợp không được cấp phép khai thác theo quy định trong tỉnh (ảnh minh hoạ)

Kiểm tra, rà soát, ngăn chặn và giải toả hoạt động khai thác nước dưới đất đối với các trường hợp không được cấp phép khai thác theo quy định trong tỉnh (ảnh minh hoạ)

Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc quản lý, khai thác tài nguyên nước dưới đất.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Gia Viễn, UBND huyện Nho Quan và các đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác tài nguyên (nước khoáng nóng) tại khu vực Kênh Gà – Vân Trình cho phù hợp với tình hình tài nguyên của tỉnh và Quy hoạch chung xây dựng đã được cơ quan nhà nước phê duyệt theo quy định.
 
Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện đầy đủ chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; tổ chức kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước theo đúng quy định của Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước và các quy định khác có liên quan. Nghiêm cấm việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước trái phép.Thực hiện nghiêm các Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1892/QĐ – UBND ngày 29/12/2017. Thực hiện việc công bố, công khai các công trình, dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các Đồ án quy hoạch chung xây dựng, Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo quy định.
 
Đối với Khu du lịch Kênh Gà – Vân Trình yêu cầu UBND huyện Gia Viễn, UBND huyện Nho Quan khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan công bố, công khai, rộng rãi đầy đủ nội dung Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Kênh Gà – Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 229/QĐ – UBND ngày 03/01/2021 cho các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân biết, đồng thời quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch.
 
Kiểm tra, rà soát, ngăn chặn và giải toả hoạt động khai thác nước dưới đất đối với các trường hợp không được cấp phép khai thác theo quy định. Khẩn trương trám lấp các giếng khoan có nước khoáng nóng trong khu dân cư thôn Kênh Gà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, không để hộ gia đình, cá nhân tự ý khai thác, kinh doanh dịch vụ khi chưa được cơ quan nhà nước cấp phép theo quy định của pháp luật.
 
Tăng cường công tác quản lý trật tự, an toàn xã hội trong khu vực, đặc biệt là dịch vụ du lịch trên sông, dịch vụ tắm ngâm tự phát.


 

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn