Phú Yên: Đầu tư 129 giếng nước khắc phục việc thiếu nước sinh hoạt

Dự báo tình hình khí tượng thủy văn năm 2020 của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia và thực trạng hạn hán đã gây ra thiệt hại nặng nề ở địa phương liên tục trong những năm gần đây; đồng thời theo khuyến cáo của các tổ chức y tế, việc sử dụng thường xuyên và lâu dài nguồn nước không đảm bảo an toàn có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của người dân.
 
 
Do đó, việc xây dựng phương án phòng chống hạn và nhiễm mặn gây ra thiếu nước sinh hoạt năm 2020 trên địa bàn tỉnh là cần thiết để các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân tích cực, chủ động huy động nhiều nguồn lực, tiềm lực, phương tiện… kịp thời ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra trong năm 2020.
 
Phương án phòng chống hạn và nhiễm mặn được đề ra trên cơ sở đề xuất của các địa phương để khắc phục nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2020, theo đó cần thiết phải thực hiện 61 giếng khoan mới; 68 giếng đào mới; 44 túi chứa nước dự trữ và bồn chứa nước; sửa chữa các công trình chống hạn các năm trước đã xây dựng; vận chuyển nước ở một số khu vực không thể khoan và đào giếng mới.
 
Để giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trong năm 2020 trước mắt và lâu dài, theo thứ tự ưu tiên giải quyết trong năm 2020, phương án chia ra làm 3 giai đoạn thực hiện. Trong đó, giai đoạn ưu tiên 1 thực hiện giải pháp khoan mới 16 giếng nước, 8 túi dự trữ nước và 11 bồn chứa nước ở các khu vực thường xuyên xảy ra thiếu nước sinh hoạt, gồm 6 xã thuộc 4 huyện và TX Sông cầu. Dự kiến thực hiện trong tháng 5/2020.
 
Giai đoạn ưu tiên 2, thực hiện giải pháp khoan mới 13 giếng và đào thêm 11 giếng nước, 6 túi dự trữ nước và 4 bồn chứa nước ở các khu vực khi xảy ra thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn kéo dài thuộc 5 huyện, TX Sông Cầu, TP Tuy Hòa và hỗ trợ kinh khí vận chuyển nước các khu vực thiếu nước không thể khoan hoặc đào thêm giếng. Dự kiến thực hiện trong tháng 6/2020.
 
Trong giai đoạn ưu tiên 3, thực hiện giải pháp khoan mới 32 giếng và đào thêm 57 giếng nước, 30 túi dự trữ nước và 6 bồn chứa nước ở các khu vực khi xảy ra thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn kéo dài thuộc 7 huyện, TX Sông cầu, TP Tuy Hòa và hỗ trợ kinh khí vận chuyển nước các khu vực thiếu nước không thể khoan hoặc đào thêm giếng.

 

Nguồn tin: baophuyen.com.vn