Quảng Nam: Ban hành quy trình Vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Sa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Sa. Đây là biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Đắk Sa, chủ động đề phòng mọi bất trắc, với các trận lũ và đảm bảo việc cung cấp điện lên lưới điện quốc gia phục vụ kinh tế xã hội.
Theo quy trình, việc điều tiết hồ trong thời kỳ mùa mưa lũ phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản về việc duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước dâng bình thường. Nội dung quy trình còn bao gồm các yêu cầu cụ thể về thông số, đối tượng và thời gian quan trắc tính toán; Hiệu lệnh và thi hành lệnh thông báo xả lũ qua tràn; Vận hành hồ chứa thuỷ điện Đăk Sa trong các thời kỳ mùa lũ; Quy định về thời kỳ mùa kiệt... 

Tác giả bài viết: Bích Đào