Quảng Nam: Nắng hạn gây thiếu nước sinh hoạt và sản xuất

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Quế Sơn (Quảng Nam) rất ít mưa, lượng nước ở các hồ, đập, sông, suối đều xuống rất thấp đã gây nhiều khó khăn cho sản xuất và đời sống của nhân dân.
Hiện có hơn 300 hộ dân, với trên 1.300 nhân khẩu ở các xã Quế Châu, Quế Thuận, Phú Thọ đang thiếu nước sinh hoạt. Nhiều hộ phải đào sâu thêm giếng hoặc đi từ 500-700m để lấy nước. Nắng hạn cũng đã làm cho hơn 500ha sắn ở các xã Quế Phong, Quế An, Quế Minh, Quế Châu, Quế Thuận bị khô cháy.

Ngoài ra, 8 hồ chứa, 23 đập dâng trên địa bàn Quế Sơn hiện tại đều thiếu nước nghiêm trọng, có nguy cơ gây hạn nặng cho sản xuất lúa vụ hè thu. Hồ Hố Giang, có sức chứa trên 6,5 triệu m3 nước, cung cấp cho việc tưới tiêu trên 300ha lúa của các xã trong huyện nay chỉ còn chưa tới 2m, đã đến mực nước chết. Các hồ Vũng Tôm (Quế Hiệp), Hố Giếng (Quế Phong), Đá Chồng (Quế Xuân II), Cây Thông (Quế Thuận) cũng đang cạn dần.


Nguồn tin: Hải Hàn