Quảng Nam: Yêu cầu các thủy điện đảm bảo mực nước

Thủy điện vận hành điều tiết để đảm bảo mực nước.

Thủy điện vận hành điều tiết để đảm bảo mực nước.

Mực nước hồ thủy điện Đak Mi 4 không vượt 251,5 mét, Sông Bung 2 không vượt 595 mét, Sông Bung 4 không vượt 216 mét.

Sáng 7/10, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Ban đã gửi văn bản yêu cầu các thủy điện trên địa bàn tỉnh phải vận hành điều tiết đảm bảo mực nước, để đảm bảo an toàn hồ đập và cho các vùng hạ du.
 
Văn bản cho biết, vào lúc 7h ngày 7/10 mực nước tại Trạm thủy văn Hội Khách 10,40 mét và Ái Nghĩa 4,08 mét. Mực nước các hồ thủy điện Đak Mi 4 là 244,18 mét; Sông Bung 2 là 586,6 mét, Sông Bung 4 là 207,35 mét,...
 
Ban Chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Quảng Nam đề nghị các đơn vị chủ quản thủy điện nói trên, chủ động tính toán, vận hành điều tiết để đảm bảo mực nước các hồ đập không vượt quá giá trị quy định tại theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.
 
Cụ thể, mực nước hồ thủy điện Đak Mi 4 không vượt 251,5 mét, Sông Bung 2 không vượt 595 mét, Sông Bung 4 không vượt 216 mét.
 
Ngoài ra, PCTT&TKCN tỉnh cũng đề nghị các đơn vị chủ quản thủy điện trên đại bàn tỉnh, triển khai thực hiện các phương án phòng chống bão lũ nghiêm túc và báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam để theo dõi, chỉ đạo.

 

Nguồn tin: daidoanket.vn/