Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến năm 2050

UBND thành phố Hà Nội vừa đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định, trình duyệt Thủ tướng Chính phủ Nhiệm vụ Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo Tờ trình của UBND TP. Hà Nội, Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với tổng diện tích 3.344,47 km2 và dân số gần 6,23 triệu người có mở rộng ra vùng phụ cận của Thủ đô Hà Nội.

Mục tiêu của quy hoạch lần này nhằm cụ thể hóa Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Quy hoạch phải phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan.

Theo đó, để lập quy hoạch, các cơ quan liên quan cần đánh giá tổng hợp và toàn diện hiện trạng cấp nước bao gồm: Trữ lượng, nguồn và chất lượng nguồn nước; khả năng khai thác cho cấp nước; công trình cấp nước ( nhà máy, mạng lưới cấp nước..) hiện trạng sử dụng nước ( khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu vực dân cư tập trung ở nông thôn). Đánh giá tổng quát về thực trạng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội. Rà soát, đánh giá các quy hoạch cấp nước, các dự án đầu tư xây dựng cấp nước đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn.


Tác giả bài viết: PV