Sắp diễn ra Lễ công bố thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai

Hệ động thực vật đa dang tại đầm phá

Hệ động thực vật đa dang tại đầm phá

Lễ công bố thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật, ngày 29/3/2020, tại khu vực xã Quảng Thái, Huyện Quảng Điền, Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đây là chuỗi các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày rừng thế giới (21/3), Ngày nước thế giới (22/3) và 45 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2020). Nhằm tuyên truyền sâu rộng cho các đơn vị, cơ quan và cộng đồng dân cư tỉnh Thừa Thiên Huế về phạm vị, diện tích, ranh giới của khu bảo tồn, vai trò của đất ngập nước đối với đời sống và sinh kế con người; nâng cao nhận thức của các đối tượng về vai trò của đất ngập nước trong điều tiết khí hậu, duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế bền vững cho cộng đồng.
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) được triển khai trong 4 năm, từ 2015 đến 2018. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được giao là chủ dự án; hai tỉnh tham gia dự án là Thái Bình và Thừa Thiên Huế.
 
Tại Thừa Thiên Huế, Dự án phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai các hoạt động xây dựng hồ sơ thành lập và vận hành khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai. Sau 4 năm triển khai nghiên cứu, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 20/02/2020.


Hệ động thực vật đa dang tại đầm phá

Tam Giang - Cầu Hai (tỉnh Thừa Thiên Huế) được xem là vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, nơi đây không chỉ có giá trị cao về tài nguyên, đa dạng sinh học, mà còn có chức năng vô cùng quan trọng về môi trường sinh thái, có vai trò to lớn về cân bằng tự nhiên ven bờ và phát triển kinh tế xã hội.
 
Vùng đất ngập nước hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc địa phận của 5 huyện, thị xã ven biển Thừa Thiên Huế là Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà. Đây là vùng đất ngập nước tiêu biểu cho điều kiện nhiệt đới gió mùa, lớn nhất Đông Nam Á và thuộc cỡ lớn trên thế giới.
 
Nơi đây không chỉ có giá trị cao về tài nguyên đặc biệt là đa dạng sinh học, mà còn có chức năng vô cùng quan trọng về môi trường sinh thái, có vai trò to lớn về cân bằng tự nhiên ven bờ và phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là một trong những đại diện hiếm hoi của hệ sinh thái ven biển nhiệt đới với môi trường phức tạp và đa dạng: đồng bằng châu thổ, vùng nước nông mở, vùng nước với đệm cỏ, các cửa sông và những nhánh sông bao quanh bởi những đụn cát chắn. Đây từng là nơi tập trung chim nước di cư với số lượng trên 2 vạn cá thể vào mùa đông. Hệ sinh thái đầm phá cung cấp nguồn dinh dưỡng chính cho khoảng 500 ngàn người sống trong 44 xã thuộc 5 huyện, thị xã xung quanh đầm phá…

Tác giả bài viết: DWRM