Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Ðịnh: Đón nhận Huân chương Lao động

Ngày 21-1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) Nam Ðịnh tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ðược thành lập từ tháng 6-2003, Sở TN và MT Nam Ðịnh chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường biển và ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh nông thôn trên toàn tỉnh.
Năm 2015, ngành TN và MT Nam Ðịnh tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành việc cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh Nam Ðịnh đến năm 2020.

Nguồn tin: nhandan.com.vn